Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van donderdag  31 maart 2005  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

9 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Dienst schuldbemiddeling - verlenging erkenning.  (Eenparig goedgekeurd).

 

2.

Kennisname overdracht huurwoningen  aan het SVK-Zuid-Oost-Vlaanderen.  (Eenparig goedgekeurd).

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Verlenging loopbaanhalvering voor een technisch beambte.

 

 

2.

Aanstelling van een personeelslid ter vervanging van een verzorgende in loopbaanvermindering (1/5).

 

 

3.

Goedkeuring verlenging loopbaanonderbreking voor een verzorgende.

 

 

4.

Goedkeuring verlenging van de aanstelling van een verzorgende ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

5.

Goedkeuring verlenging loopbaanonderbreking voor een technisch beambte.

 

 

6.

Goedkeuring verlenging aanstelling van een technisch beambte ter vervanging van een personeelslid  in loopbaanhalvering.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 31 maart 2005    19:39

Webmaster       Aurel Kielemoes