Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  19 december  2006  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Goedkeuring uitstel realisatie Sociaal Huis.
 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van verschillende personeelsleden ingevolge periodieke verhogingen 2007.

 

 

2.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van verschillende personeelsleden ingevolge doorschuiven in de functionele loopbaan.

 

 

3.

Goedkeuring loopbaanhalvering in het kader van medische bijstand voor een verzorgende.

 

 

4.

Goedkeuring aanstelling van een verzorgende ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

5.

Goedkeuring verlenging vermindering van de arbeidsprestaties met wegens persoonlijke aangelegenheid voor een maatschappelijk werkster.

 

 

6.

Verlenging halftijdse aanstelling van een technisch beambte.

 

 

7.

Stopzetting opvang (Dienst Kinderopvang) ingevolge achterstallige facturen.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 13 december 2006    14:40

Webmaster       Aurel Kielemoes