Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  23 mei 2006  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

9 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Kennisname van het arbeidsreglement voor het OCMW-personeel.

 

2.

Vaststellen van de geactualiseerde en geco÷rdineerde versie van het administratief statuut voor de specifieke functies - OCMW-personeel. 

 

3.

Vaststellen van de geactualiseerde en geco÷rdineerde versie van het geldelijk statuut voor de specifieke functies OCMW-personeel.

 

4.

Vaststellen van de geactualiseerde en geco÷rdineerde versie van het reglement der contractuelen OCMW-personeel.

 

5.

Congres OCMW-secretarissen Oost-Vlaanderen 2007.  (Eenparig goedgekeurd).

 

6.

Goedkeuring overeenkomst tussen het OCMW en de NMBS inzake contractual ticket on line.  (Eenparig goedgekeurd).

 

7.

Leveren en plaatsen aluminiumdeur (kelderverdieping): vaststellen van de wijze van gunnen en goedkeuren bestek. van een communicatieambtenaar.  (Eenparig goedgekeurd).

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Dossier vreemdeling.

 

 

2.

Verlenging loopbaanhalvering in het kader van medische bijstand van een verzorgende.

 

 

3.

Goedkeuring verlenging halftijdse aanstelling van een technisch beambte (sectoraal fonds).

 

 

4.

Goedkeuring verlenging loopbaanvermindering (1/5) van een maatschappelijk werkster, in het kader van ouderschapsverlof.

 

 

5.

Aanvraag van een technisch beambte voor verlof zonder wedde van 1 juli 2006 tot en met 31 augustus 2006.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 23 mei 2006    23:26

Webmaster       Aurel Kielemoes