Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  24 januari  2006  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Akte nemen managementbrief audit 2003 - 2004.

 

2.

Aankoop materiaal: dienst Kinderopvang.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Verlenging loopbaanhalvering van een verzorgende.

 

 

2.

Verlenging van de aanstelling van een personeelslid als tussentijdse verzorgende in halftijds verband ter vervanging van een personeelslid.

 

 

3.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering in het kader van medische bijstand voor een verzorgende.

 

 

4.

Ontslag van een technisch beambte (GESCO) in halftijds verband wegens langdurige afwezigheid ten gevolge van ziekte.

 

 

5.

Aanstelling van een technisch beambte (GESCO) in halftijds verband ter vervanging van een personeelslid.

 

 

6.

Ontslag van een technisch beambte (GESCO) in halftijds verband wegens langdurige ziekte.

 

 

7.

Aanstelling van een technisch beambte (GESCO) in halftijds verband ter vervanging van een personeelslid.

 

 

8.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens indiensttreding per 15 december 2005.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 18 januari 2006    13:53

Webmaster       Aurel Kielemoes