Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  25 april 2006  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Kwijting aan de ontvanger over de jaarrekening 2004.

 

2.

Vaststellen jaarrekening 2005.. 

 

3.

Kennisname kwartaalrapportering - eerste kwartaal 2006.

 

4.

Bespreken aanpassen waarderingsregels.

 

5.

Goedkeuring gezamenlijke aankoop door de gemeente en OCMW van draagbare PC's.

 

6.

Goedkeuring gezamenlijke aankoop door de gemeente, OCMW en politiezone van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting.

 

7.

Aanstellen van een communicatieambtenaar.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Bespreking dossier.

 

 

2.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens wijziging prestaties per 20 maart 2006.

 

 

3.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering voor een verzorgende.

 

 

4.

Goedkeuring verlenging van de aanstelling van een verzorgende ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

5.

Aanstelling van een technisch beambte in halftijds verband ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Paul Michiels, waarnemend voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zondag 16 april 2006    14:09

Webmaster       Aurel Kielemoes