Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  25 juli 2006  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

9 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Kennisname kwartaalrapportering - 2de kwartaal 2006.
 

2.

Leveren van warme maaltijden aan huis - vaststellen van de wijze van gunnen en goedkeuren bestek.  (Eenparig goedgekeurd).

 

3.

Kennisname beslissing van het college: gunning overheidsopdracht inzake de levering van elektriciteit aan installaties, openbare verlichting en gebouwen van de gemeente, het OCMW en de politiezone op het grondgebied van de gemeente Oosterzele.  (ECS - Electrabel Customer Solutions)

 

4.

Goedkeuring deelname aan het provinciaal project "Toegankelijkheid van OCMW-gebouwen".  (Eenparig goedgekeurd).

 

5.

Kennisname bouwaanvraag uitbreiden kleuterschool (Ankerschooltje) - OCMW aanpalende eigenaar.

 

6.

Principebeslissing in verband met de sociale en culturele participatie 2006.  (Eenparig goedgekeurd).

 

7.

Goedkeuring personeelsuitstap (september 2006).  (Eenparig goedgekeurd).

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Goedkeuring verlenging loopbaanonderbreking aan een technisch beambte.

 

 

2.

Verlenging loopbaanhalvering aan een verzorgende.

 

 

3.

Verlenging van de aanstelling van een tussentijdse verzorgende in halftijds verband ter vervanging van een personeelslid.

 

 

4.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een technisch beambte wegens indiensttreding per 1 juni 2006.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 25 juli 2006    21:36

Webmaster       Aurel Kielemoes