Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  26 september  2006  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

9 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Kennisname interne kredietaanpassingen eerste exploitatiebudget.
 

2.

Vaststellen van de budgetwijziging 1 - investeringsbudget.

 

3.

Goedkeuring organisatie "dag van de thuisverzorger".  (Eenparig goedgekeurd).

 

4.

Goedkeuring convenant "Ge´ntegreerde Dienst voor Thuisverzorging Oost-Vlaanderen".  (Eenparig goedgekeurd).

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Goedkeuring loopbaanhalvering in het kader van medische bijstand aan een verzorgende.

 

 

2.

Goedkeuring aanstelling van een verzorgende ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

3.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering van een technisch beambte.

 

 

4.

Goedkeuring verlenging aanstelling van een technisch beambte ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

5.

Goedkeuring loopbaanvermindering (1/5) voor een maatschappelijk werkster in het kader van ouderschapsverlof.

 

 

6.

Goedkeuring wijziging van aanvangsdatum loopbaanhalvering voor een technisch beambte.

 

 

7.

Goedkeuring halftijdse aanstelling van een technisch beambte ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

8.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van een technisch beambte, in halftijds verband (sectoraal fonds).

 

 

9.

Volmacht aan de juriste om het OCMW te vertegenwoordigen voor de Arbeidsrechtbank te Gent.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 27 september 2006    08:58

Webmaster       Aurel Kielemoes