Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  27 juni 2006  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Goedkeuring ten laste nemen startcursus - onthaalmoeders.

 

2.

Toepassing van de gunning bij de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: leveren en plaatsen aluminiumdeur gunning opdracht.

 

3.

Goedkeuring verlenging opdracht onderhoud van de parking en tuin ocmw.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Goedkeuring aanvraag voor verlenging loopbaanvermindering (1/5) voor een maatschappelijk werkster.

 

 

2.

Goedkeuring aanvraag voor verlenging vermindering van de arbeidsprestaties wegens persoonlijke aangelegenheid met 1/4 voor een maatschappelijk werkster.

 

 

3.

Goedkeuring aanvraag voor verlenging loopbaanhalvering in het kader van palliatief verlof voor een verzorgende.

 

 

4.

Goedkeuring verlenging aanstelling van een verzorgende ter vervanging van een personeelslid  in loopbaanhalvering.

 

 

5.

Goedkeuring aanvraag voor loopbaanhalvering voor een technisch beambte.

 

 

6.

Bekrachtiging van de aanstelling van een technisch beambte ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 21 juni 2006    13:45

Webmaster       Aurel Kielemoes