Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  28 maart 2006  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst procesondersteuning lokaal sociaal beleid.

 

2.

Akte nemen pachtoverdracht aan Elaut Kristoff en Elaut Nico. 

 

3.

Kwijting aan de ontvanger over de jaarrekening 2003.

 

4.

Goedkeuring kosten nr. 2005/2844 : optionele module met bijkomende opties omtrent KSZ.

 

5.

Goedkeuring veiligheidsbeleid in het kader van de KSZ.

 

6.

Goedkeuring afhandeling dossier kaderwijziging.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van OCMW personeelslid: D'Haene Stephen wegens  indiensttreding per 1 februari 2006.

 

 

2.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering - Mona Den Haese, technisch beambte.

 

 

3.

Goedkeuring verlenging halftijdse aanstelling van Nancy De Maertelaere, technisch beambte ter vervanging van Mona Den Haese, in loopbaanhalvering.

 

 

4.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering - Karine Joos, technisch beambte.

 

 

5.

Goedkeuring verlenging halftijdse aanstelling van Rita Verhoeye, technisch beambte (sectoraal fonds).

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Paul Michiels, waarnemend voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 24 maart 2006    13:23

Webmaster       Aurel Kielemoes