Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  28 november  2006  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

9 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Vaststellen budget 2007 (exploitatie en investeringsbudget). Eenparig goedgekeurd.
 

2.

OCMW-personeel - eindejaarstoelage 2006 en volgende jaren - principebeslissing.  Eenparig goedgekeurd.

 

3.

Kennisname kwartaalrapportering (1ste, 2de en 3de kwartaal ) 2006. - gemeenschappelijke interne preventiedienst SOLVA.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens bijkomend contract per 1 oktober 2006.

 

 

2.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens indiensttreding per 2 oktober 2006 (art. 60 $ 7).

 

 

3.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens bijkomend contract per 1 oktober 2006.

 

 

4.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens nieuwe aanstelling per 5 oktober 2006.

 

 

5.

Eindejaarstoelage 2006 - individuele toekenning.

 

 

6.

Verlenging halftijdse aanstelling van een technisch beambte (sectoraal fonds).

 

 

7.

Stand van zaken voor een dossier - dienst Opvanggezinnen.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 01 december 2006    22:22

Webmaster       Aurel Kielemoes