Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  31 oktober  2006  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Goedkeuren oninbaar verklaren vorderingen 2001 - 2004.
 

2.

Goedkeuren aanpassen waarderingsregels.

 

3.

Kennisname kwartaalrapportering - 3de kwartaal 2006.

 

4.

Goedkeuring bekrachtiging aankoop materiaal - Dienst Opvanggezinnen.

 

5.

Goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement - Dienst Opvanggezinnen.

 

6.

Goedkeuring verlenging huurovereenkomst tussen CV Merelbeekse Sociale Woningen en OCMW Oosterzele inzake woning gelegen te Oosterzele, Korenbloemstraat 35.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Goedkeuring van de loopbaanvermindering (1/5) in het kader van ouderschapsverlof voor een personeelslid (boekhouder).

 

 

2.

Stand van zaken voor een dossier van de Dienst Opvanggezinnen.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 26 oktober 2006    12:28

Webmaster       Aurel Kielemoes