Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van vrijdag  5 januari  2007  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

Aan de kandidaat-raadsleden

We hebben de eer u uit te nodigen tot de eedaflegging en de installatievergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

 

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Kennisgeving van de verkiezing van de OCMW - raadsleden en het onderzoek van hun geloofsbrieven door de gemeenteraad.
 

2.

Eedaflegging OCMW-raadsleden. (Hilde De Sutter [CD&V/NV-A], Peter Willems [CD&V/NV-A], Marc Fackaert [CD&V/NV-A], Roger Van de Sijpe [CD&V/NV-A], Linda De Vos [CD&V/NV-A], Els François [SVVO], Yvan Roelekens [SVVO], Wim De Sutter [SVVO], Daniël Minnaert [SVVO])

 

3.

Verkiezing van de voorzitter. (Hilde De Sutter)

 

4.

Aanwijzing van een plaatsvervangend voorzitter - kennisname. (Peter Willems)

 

5.

Vaststelling van de rangorde van de leden van de raad.

 

Namens het OCMW.

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 17 januari 2007    23:20

Webmaster       Aurel Kielemoes