Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van maandag  11 juni  2007  te 20.30 uur in het OCMW-gebouw

 

4 juni 2007

De voorzitter van de Raad,

heeft de eer, mevrouw, mijnheer, uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, op maandag 11 juni 2007 om 20.30 uur.

 

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW en politiezones van aardgas voor hun installaties en gebouwen.
 

2.

Goedkeuring verlenging wervingsreserve van de geslaagde kandidaten voor de betrekking van verzorgende (beslissing raad 29 juni 2004).

 

3.

Kennisname rapport toegankelijkheidsonderzoek (uitgevoerd door A.T.O.) -  Oosterzele OCMW administratieve diensten.

 

4.

Goedkeuring organisatie frankeersysteem uitgaande post.
 

5.

Kennisname uitbreiding dienst Opvanggezinnen.
 

6.

Goedkeuring aankoop materiaal Dienst Kinderopvang..
 

7.

Principebeslissing in verband met de sociale en culturele participatie 2007.
 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Goedkeuring loopbaanhalvering in het kader van medische bijstand van een verzorgende.

 

 

2.

Goedkeuring verlenging aanstelling van een verzorgende ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

3.

Goedkeuring aanstelling van een technisch beambte ter vervanging van een personeelslid in loopbaanvermindering (1/5).

 

 

4.

Goedkeuring verlenging vermindering van de arbeidsprestaties wegens persoonlijke aangelegenheid met van een maatschappelijk werkster.

 

 

5.

Goedkeuring verlenging van de loopbaanvermindering (1/5) in het kader van medische bijstand van een maatschappelijk werkster.

 

 

6.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een boekhouder ingevolge doorschuiven in de functionele loopbaan.

 

 

7.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een maatschappelijk werkster ingevolge doorschuiven in de functionele loopbaan.

 

 

8.

Goedkeuring verlenging van de loopbaanhalvering in het kader van medische bijstand van een technische beambte.

 

 

9.

Goedkeuring verlenging halftijdse aanstelling van een technisch beambte ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

10.

Aanstelling technische beambte (GESCO) in voltijds verband ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

11.

Aanstelling technische beambte in halftijds verband (Sectoraal Fonds).

 

 

12.

Aanstelling van een verzorgende in halftijds verband ter vervanging van een personeelslid afwezig wegens ziekte.

 

 

13.

Voorstel tot schorsing van de opvang (Dienst Kinderopvang) wegens niet betalen van facturen.

 

 

14.

Verzoek tot eventuele gerechtelijke invordering.

 

 

15.

Verzoek tot eventuele gerechtelijke invordering.

 

 

16.

Verzoek tot eventuele gerechtelijke invordering.

 

 

Namens het OCMW.

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Hilde De Sutter, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 06 juni 2007    10:18

Webmaster       Aurel Kielemoes

 

l>