Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  14 augustus 2007  te 18.30 uur in het OCMW-gebouw

 8 van de 9 raadsleden aanwezig.

7 augustus 2007

De voorzitter van de Raad,

heeft de eer, u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, op dinsdag 14 augustus 2007 om 18.30 uur.

 

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Verzekering vrijwilligers Minder Mobielen Centrale algemene burgerlijke aansprakelijkheid OCMW als opdrachtgever - goedkeuring.  (Eenparig goedgekeurd.)
 

2.

Onderhoudscontract 2007/1744 HP-server - goedkeuring.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

3.

Leveren van warme maaltijden aan huis - vaststellen van de wijze van gunnen en goedkeuren bestek. (Eenparig goedgekeurd.)

 

4.

Overeenkomst tussen de Vlaamse Landmaatschappij - afdeling Vlaamse Grondenbank en het OCMW Oosterzele - goedkeuring. (Eenparig goedgekeurd.)
 

5.

Kwartaalverslagen 1ste en 2de KW2007 interne preventiedienst - kennisname.
 

6.

Aanbod huurwoning Rooigemstraat 9 te Balegem.
 

7.

Dienst Onthaalhouders - goedkeuring bezettingsgrenzen. (Eenparig goedgekeurd.)
 

8.

Klachtenbehandeling in het kader van de nieuwe opvangwet asielzoekers - goedkeuring. (Eenparig goedgekeurd.)
 

9.

Personeelsuitstap 14 september 2007 - goedkeuring. (Eenparig goedgekeurd.)
 

10.

Kwartaalrapportering 2de KW 2007 - kennisname.
 

11.

Verwarmingstoelage 2006 - 2007 - kennisname.
 

12.

Eindverslag en afrekening sociale en culturele participatie 2006 - 2007 - kennisname.
 

13.

Aanvraag onbezoldigde stageplaats ( 6 kantoor of 7 kantooradministratie en gegevensbeheer ) IZOO Oosterzele - principiŽle goedleuring.  (Eenparig goedgekeurd.)
 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Voorstel tot schorsing van de opvang (Dienst Onthaalouders) wegens niet betalen van de facturen.

 

 

2.

Voorstel tot schorsing van de opvang (Dienst Onthaalouders) en verzoek tot eventuele gerechtelijke invordering wegens niet betalen van de facturen.

 

 

3.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van OCMW-personeelslid: technisch beambte schoonmaakdienst wegens bijkomend contract (1/5) per 12 juli 2007.

 

 

4.

Ontslag van deeltijds technisch beambte schoonmaakdienst (Sectoriaal Fonds) - kennisname.

 

 

5.

Aanstelling technish beambte in halftijds verband ter vervanging van ontslagnemend.

 

 

6.

Ontslag aan deeltijds technisch beambte schoonmaakdienst (GESCO) - goedkeuring.

 

 

7.

Dagvaarding voor de Arbeidsrechtbank Oudenaarde ten verzoeke van verzorgende - kennisname.

 

 

Namens het OCMW.

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Hilde De Sutter, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zondag 19 augustus 2007    21:47

Webmaster       Aurel Kielemoes

 

l>