Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  17 april  2007  te 20.30 uur in het OCMW-gebouw

10 april 2007

De voorzitter van de Raad,

heeft de eer, mevrouw, mijnheer, uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, op dinsdag 17 april 2007 om 20.30 uur.

 

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Goedkeuring offerte personenalarmtoestellen.
 

2.

Goedkeuring contract Reprobel.

 

3.

Goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement overlegcomité - gemeente/OCMW.

 

4.

Goedkeuring verlenging opdracht onderhoud van de tuin OCMW.
 

5.

Goedkeuring verlenging erkenning Dienst Opvanggezinnen.
 

6.

Kennisname kwaliteitshandboek - Dienst Opvanggezinnen.
 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering van een verzorgende.

 

 

2.

Goedkeuring verlenging aanstelling van een verzorgende ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

3.

Goedkeuring verlenging halftijdse aanstelling van een technisch beambte (sectoraal fonds).

 

 

4.

Goedkeuring aanvraag loopbaanvermindering (1/5) van een technisch beambte.

 

 

Namens het OCMW.

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Hilde De Sutter, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 12 april 2007    08:27

Webmaster       Aurel Kielemoes

 

l>