Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  20 februari  2007  te 20.30 uur in het OCMW-gebouw

9 raadsleden aanwezig

14 februari 2007

Aan de raadsleden

We hebben de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

 

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Kwijting aan de gewestelijk ontvanger over de jaarrekening 2005.   (Eenparig goedgekeurd)
 

2.

Goedkeuring lidmaatschap 2007 V-ICT-OR vzw. (Eenparig goedgekeurd)

 

3.

Goedkeuring kostenvoorcalculatie nr. 191: elektronisch overmaken van de staatstoelage in het kader van de Wet van 2 april 1965 via het netwerk van de Sociale Zekerheid.  (Eenparig goedgekeurd)

 

4.

Goedkeuring toetreding tot de vzw ERSV Oost-Vlaanderen en aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.  (Eenparig goedgekeurd) Wim De Sutter

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Hypotheek - dossier.

 

 

2.

Kennisname ontslag van een deeltijdse technisch beambte - schoonmaakdienst.

 

 

3.

Goedkeuring deeltijdse aanstelling van een technisch beambte (GESCO) schoonmaakdienst ter vervanging van een personeelslid - ontslagnemend.

 

 

4.

Goedkeuring loopbaanvermindering (1/5) voor een maatschappelijk werkster.

 

 

5.

Goedkeuring terbeschikkingstelling- en arbeidsovereenkomst van een personeelslid in het kader van art. 60 7.

 

 

Namens het OCMW.

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Hilde De Sutter, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 28 februari 2007    15:10

Webmaster       Aurel Kielemoes