Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van woensdag  24 januari  2007  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

9 raadsleden aanwezig

17 januari 2007

Aan de raadsleden

We hebben de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

 

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Verkiezing van de leden van het Vast Bureau. (Hilde De Sutter; Wim De Sutter; Peter Willems)
 

2.

Oprichting van een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. (Individuele hulpverlening - Hilde De Sutter; Daniël Minnaert; Yvan Roelekens; Linda De Vos; Roger Van De Sype)

 

3.

Verkiezing van de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. (Hilde De Sutter; Marc Fakaert; Els François)

 

4.

Verkiezing van de leden overlegcomité gemeente OCMW..

 

5.

Verkiezing vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van het OCMW in het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging WELVA en het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.  (Marc Fakaert; Roger Van De Sype)

 

6.

Verkiezing vertegenwoordiger van het OCMW in de Lokale Adviescommissie (LAC). (Hilde De Sutter; PVV Peter Willems)

 

7.

Goedkeuren huurovereenkomst tussen CVBA Merelbeekse Sociale Woningen en OCMW-Oosterzele inzake de noodwoning gelegen, Pastorieberg 1 D te Oosterzele. (Eenparig goedgekeurd)

 

8.

Goedkeuring aankoop materiaal Dienst Kinderopvang. (2.533,96 € - Eenparig goedgekeurd)

 

9.

Goedkeuring organisatie nieuwjaarsetentje onthaalmoeders - Dienst Kinderopvang. (23 personen - eenparig goedgekeurd)

  Einde zitting: 20.45 uur

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Goedkeuren sociale dossiers.

 

 

2.

Kennisname aansluiting nieuwe onthaalouders.

 

 

Namens het OCMW.

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Hilde De Sutter, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 25 januari 2007    11:09

Webmaster       Aurel Kielemoes