Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van maandag  26 maart  2007  te 20.30 uur in het OCMW-gebouw

20 maart 2007

Aan de raadsleden

We hebben de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

 

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Goedkeuring omgevingsanalyse Lokaal Sociaal Beleid.
 

2.

Verkiezing effectieve afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde van het OCMW in de Algemene Vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw.

 

3.

Kennisname besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistigen Verkiezing leden raad voor maatschappelijk welzijn - geldigverklaring

 

4.

Goedkeuring organisatie lentefeestje
 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Goedkeuring loopbaanhalvering in het kader van medische bijstand voor een  technisch beambte.

 

 

2.

Goedkeuring verlenging halftijdse aanstelling van een technisch beambte ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering

 

 

3.

Goedkeuring verlenging loopbaanvermindering (1/5) voor een maatschappelijk werkster in het kader van ouderschapsverlof

 

 

4.

Goedkeuring loopbaanonderbreking voor een technisch beambte.

 

 

5.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering voor een technisch beambte.

 

 

6.

Goedkeuring verlenging aanstelling van een  technisch beambte in halftijds verband ter vervanging van een personeelslid  in loopbaanhalvering.

 

 

7.

Goedkeuring loopbaanhalvering in het kader van medische bijstand voor een  verzorgende.

 

 

8.

Goedkeuring verlenging aanstelling van een  verzorgende ter vervanging van een personeelslid  in loopbaanhalvering.

 

 

9.

Goedkeuring verlenging tijdelijke aanstelling van een  technisch beambte, in halftijds verband (sectoraal fonds).

 

 

10.

Weigering aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte die voorkomt op de Belgische lijst der erkende beroepsziekten, ingediend op 10-02-2003.

 

 

11.

Voorstel tot schorsing van de opvang Dienst Kinderopvang wegens niet betalen van de rekeningen.

 

 

12.

Voorstel tot schorsing van de opvang Dienst Kinderopvang wegens niet betalen van de rekeningen.

 

 

Namens het OCMW.

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Hilde De Sutter, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 20 maart 2007    23:13

Webmaster       Aurel Kielemoes

 

l>