Parlementsverkiezingen  van  zondag  18  mei  2003

Het VLD-verkiezingshoofdkwartier van het Kanton Merelbeke is op zondag 18 mei 2003 gevestigd in de feestzaal van café REMBRANDT te BOTTELARE-Merelbeke, Koningin Astridlaan 17.

Gelegenheids GSM-nr.: 0478 .. ..  ..

De TV-uitzendingen zijn te bekijken op een projectiescherm van 2,4 * 1,8 meter.

U komt toch ook?

Verkiezingsuitslagen

Sfeerbeelden kiescampagne Johan Van Hecke

OKL  Kamer van Volksvertegenwoordigers

OKL  Senaat

Handelingen voorafgaande aan de verkiezingen

Verkiezingsinformatie - website Binnenlandse Zaken

Oproep tot kandidaatstelling

Federale Portaalsite Verkiezingen 2003

Verkiezingswebsite "De Standaard"

Verkiezingen 2003

vrtnieuws.net

Als tegenstrevers medestanders worden...

De parlementsverkiezingen (Kamer en Senaat) zouden in principe op zondag 15 juni 2003 worden georganiseerd.  Om praktische redenen werd op 8 januari beslist dat deze verkiezingen op zondag 18 mei 2003 zullen plaatsvinden.

De arrondissementele kiesomschrijvingen hebben plaatsgemaakt voor provinciale kiesomschrijvingen.

De statuten van VLD voorzien dat de VLD-leden via een geheime verkiezing kunnen beslissen of zij de OKL (Ontwerp-KandidatenLijst) die door de provinciale besturen en het partijbestuur worden opgesteld, goedkeuren of afwijzen.

Deze stemming over de ontwerp-kandidatenlijst is op zaterdag 22 maart 2003 doorgegaan.
De uitslag van deze interne stemming is de  volgende:

Ja

Nee

Ongeldig

Senaat

85.5 %

14.1 %

0.4 %

West-Vlaanderen

81.3 %

18.0 %

0.7 %

Oost-Vlaanderen

85.8 %

14.0 %

0.2 %

Limburg

83.6 %

16.2 %

0.2 %

Antwerpen

74.3 %

25.4 %

0.3 %

Brussel-Halle-Vilvoorde

93.5 %

6.3 % 

0.2 %

Leuven

83.3 %

16.6 %

0.1 %

In Oosterzele hebben 49 leden hun stem uitgebracht met volgende resultaten:

Ja

Nee

Ongeldig

Senaat

44  of  89,8 %

of  10,2 %

0 %

Oost-Vlaanderen

38  of  77,6 %

11  of  22,4 %

0 %

 

Op de uiteindelijke kandidatenlijst (zowel bij de effectieven als bij de opvolgers) dienen evenveel vrouwen als mannen voor te komen (met een verschil van maximum 1 indien de kandidatenlijst een oneven aantal kandidaten moet bevatten).  Op de eerste drie plaatsen moet telkens minimum één mannelijke en één vrouwelijke kandidaat voorkomen.

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 23 mei 2006    13:24

Webmaster       Aurel Kielemoes