Formulier (A95) volmacht Volmachtformulier A95
Formulier (A96a) Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland Formulier A96a
Gemeenteraadsverkiezingen 8 oktober 2006 ....meer weten....>
Provincieraadsverkiezingen 8 oktober 2006  ....meer weten....>
(6 juni) NIEUWS - LIJSTSTEMMEN TELLEN TOCH VOOR 1/3 MEE !  ... lees meer ...>
(25mei) NIEUWS - ARBITRAGEHOF SCHRAPT NEUTRALISERING LIJSTSTEM !
(Bron De Wakkere Burger & De Standaard online)

Zetelverdeling, vergelijking systemen Imperiali en d'Hondt (De Wakkere Burger)

Nieuwe kieswetgeving - Meer lezen....>

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 11 december 2009    13:04

Webmaster       Aurel Kielemoes