Gemeenteraadszitting
 van woensdag 27 april  2005 te 20.00 uur in het gemeentehuis

21 raadsleden aanwezig

SVVO perscommuniqué i.v.m. de gemeenteraad van 27-04-2005 te Oosterzele
lees meer ...>

DAGORDE:

Toelichting door de heer Henk Geeroms, directeur ILVA-SOLVA inzake de invoering van het diftarsysteem.

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring invoering van een globaal en eenvormig diftarsysteem:
a)snoeihout 1€ voor eerste 20 kg, 3e voor elke volgende schijf van 10 kg
b)grof huisvuil 6€ voor eerste 20 kg, 3€ voor elke volgende schijf van 10 kg
c)containerpark eerste gratis schijf van (100 kg per gezin - 0,05 €/kg voor volgende schijf tussen 100 en 600 kg - 0,1€/kg van 601 tot 1000 kg en 0,2€/kg boven 1000 kg.
Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 9 onthousingen.  De SVVO vraagt te vermelden dat de onthouding niet tegen het diftarsysteem zelf is maar dat de combinatie tussen APB van 8 % en de aanrekening in het voorgesteld diftarsysyteem niet in verhouding staat.

 

2.

Goedkeuring algemene gemeentebelasting (gezinnen+bedrijven). 
* voor gezinnen 62 en voor alleenstaanden 40 €;
* voor bedrijven: basis van 50 en aanvullend voor 1ste klasse 450 €, 2de klasse 135 € en 3de klasse 5 €.  De raad keurt dit agendapunt eenparig goed.

 

3.

Goedkeuring invoering van een gezinskorting op de gemeentebelasting gezinnen.  (Datum voor dienstjaar 2005 is 1 september)  De raad keurt dit agendapûnt eenparig goed.

 

4.

Goedkeuring gemeentebelasting:
a)retributie op bijkomende huisvuilcontainer 62 € / container
b)tweede verblijven 370 €
c)caravans 100 €
d)zand-, zavel- en steengroeven 0,14 € / ton.  
De raad keurt dit agendapunt eenparig goed.

 

5.

Goedkeuring ondergronds brengen van de netten naar aanleiding van wegeniswerken - Moortelbosstraat.

 

6.

Goedkeuring bestek inzake het leveren en plaatsen van verwarmingsinstallatie op aardgas voor het pastorijzaaltje te Moortsele.

 

7.

Goedkeuring koopovereenkomst tussen de gemeente Oosterzele enerzijds en de NV Aquafin anderzijds voor wat betreft de voorliggende gronden van het RWZI te Scheldewindeke voor het aanleggen van een parking en nutsvoorzieningen.

 

8.

Goedkeuring uitbreiding openbare verlichting in de Roosbroekstraat te Oosterzele.

 

9.

Goedkeuring uitbreiding openbare verlichting in de Nachtegaalstraat te Balegem.

 

10.

Goedkeuring aanpassing openbare verlichting voor aansluiting feestverlichting in de Schoolstraat te Gijzenzele. 

 

11.

Goedkeuring principebeslissing en raming voor de aankoop van een vitrinekast voor het gemeentehuis te Oosterzele.

 

12.

Goedkeuring statuten inzake nieuwe VZW-wetgevingen voor VZW-rato..

 

13.

Goedkeuring afstand van recht van verkoop voor lot 36 gelegen in BPA nr. 7 in de ambachtelijke zone.

 

14.

Goedkeuring aanpassing contract studiebureau Van Steelandt voor de opmaak van het BPA Pelgrim en BPA KSA lokalen.

 

15.

Goedkeuring voorstel erosiebestrijdingwerken in de Waterrad te Balegem.  Eenparig goedgekeurd.

 

16.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale Westlede en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

17.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de CVBA VENECO een aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

18.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor Televisiedistributie in Oost-Vlaanderen (TeveOost) en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

19.

Kennisname dagorde algemene en buitengewone algemene vergadering van de financieringsintercommunale voor investeringen Finowo en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

20.

Kennisname dagorde algemene en buitengewone algemene vergadering van Dexia en aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

21.

Goedkeuring kapitaalsverhoging SHM Denderstreek.

 

22.

Advies over de rekening dienstjaar 2004 van de kerkfabriek Sint-Agatha te Landskouter.

 

23.

Goedkeuring jaarverslag 2004 van de gemeentelijke openbare bibliotheek.

 

MEDEDELING

~.

Stand van zaken leerlingenvervoer.

 

~.

Stand van zaken aankoop fluovestjes.

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring verlengde tijdelijke voltijdse aanstelling als gesubsidieerd contractueel van Nijaz Hecimovic met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met ingang van 1 mei 2005 in dienst 'openbare werken en infrastructuur'.

 

2.

Goedkeuring aanvraag loopbaanonderbreking door Marleen Coussement voor schooljaar 2005-2006 (12u).

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling Stephanie De Smet als voor- en naschoolse opvangdame (22,25/38u). In vervanging van Annie Beeckman, met ziekteverlof, met ingang van 13 april 2005 tot terugkeer van de titularis.

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling Kathleen Stevens als schoonmaakster (9,5/38u) in de gemeentelijke basisschool - afdeling Oosterzele in vervanging van Vera Van Den Hauwe, met ziekteverlof, met ingang van 13 april 2005 tot terugkeer van de titularis.

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling Miranda Van Steenberge als schoonmaakster (26,5/38u) in de sporthal in vervanging van Vera Van Den Hauwe, met ziekteverlof, met ingang van 13 april 2005 tot terugkeer van de titularis.

 

6.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: wijziging raadsbeslissing d.d. 23 februari 2005 houdende aanstelling Miranda Van Steenberge, in vervanging van mevrouw Selma Sarvan, met moederschaprust en ouderschapsverlof, met ingang van 4 april 2005 i.p.v. 11 april 2005 tot terugkeer van de titularis.

 

7.

Goedkeuring aanvraag disponibiliteit voor Patrick Haegeman wegens  persoonlijke aangelegenheden van 1 juli 2005 tot en met 31 augustus 2005.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 30 juni 2005    15:11

Webmaster       Aurel Kielemoes