Gemeenteraadszitting
 van woensdag 25 januari  2006 te 20.00 uur in het gemeentehuis

23 raadsleden aanwezig

SVVO perscommuniqué i.v.m. de gemeenteraad van 25-01-2006 te Oosterzele
lees meer ...>

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

Op verzoek van burgemeester Johan Van Durme wordt  bij hoogdringendheid een aanvullend agendapunt door de raad toegevoegd.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing tot aanleg van voetpaden in de Boerestraat en Kalle te Balegem en Keiberg te Oosterzele en aanstelling van een landmeter voor de opmetingen. (Eenparig goedgekeurd)

 

2.

Goedkeuring principebeslissing inzake levering en plaatsing van een traplift in het gemeentehuis. (Eenparig goedgekeurd)

 

3.

Goedkeuring aanstelling aankoopcomité inzake erfpacht voormalige school Kloosterstraat.

 

4.

Goedkeuring ontwerp inzake plaatsen terugslagklep voor Hofkouter.

 

5.

Goedkeuring ontwerp inzake waterbeheersingswerken Bavegemstraat.

 

6.

Goedkeuring bekrachtiging beslissing schepencollege inzake verzaking aan recht van voorkoop Spiegel 22.

 

7.

Goedkeuring bekrachtiging beslissing schepencollege inzake deelname aan oprichting opdrachthoudende verenigingen NIBIS.

 

8.

Goedkeuring milieucontract 2006 met de Provincie.  (Eenparig goedgekeurd)

 

9.

Goedkeuring gemeentelijke toelage "steun aan Pakistan".

 

10.

Goedkeuring principeakkoord aanstelling interim-kantoor voor jobstudenten. 

 

11.

Goedkeuring verhoging werkgeversaandeel maaltijdcheques ingevolge verplichtingen nieuw sectoraal akkoord.

 

12.

Toegevoegd agendapunt: goedkeuring recht van voorkoop van een onroerend goed in de ambachtelijke zone Lange Ambachtstraat 42 te Oosterzele.  (Eenparig goedgekeurd)

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring benoeming in vast dienstverband van Rebecca Gerard voor kleuterturnen in het gemeentelijk onderwijs voor 17/24, met ingang van 1 januari 2006. 

 

2.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende beëindiging tewerkstelling Selma Sarvan, poetsvrouw, op 15 januari 2006. 

 

3.

Goedkeuring toekenning verlof verminderde prestaties om sociale en familiale redenen aan Evelyne De Mulder, onderwijzeres beleidsondersteuning (22/24 uur) en onderwijzeres ter vervanging van Els Caus (1/24 uur) voor 11/24 uur vanaf 9 januari 2006.

 

4.

Goedkeuring aanstelling Jan Vermeulen voor 11/24 uur ter vervanging van Evelyne De Mulder, onderwijzeres beleidsondersteuning, voor 11/24 uur vanaf 9 januari 2006.

 

5.

Kennisname disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden toegekend aan Nicole Potvin van 1 februari 2006 tot en met 31 juli 2008.

 

6.

Kennisname beslissing schepencollege: verlenging "afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid" (4/5 prestaties) voor Leen Keppens, van 1 maart 2006 tot en met 31 augustus 2006.

 

7.

Kennisname 1 maand voltijdse loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof toegekend aan Els Van Nieuwenhove van 1 augustus 2006 tot en met 31 augustus 2006.

 

8.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende de aanstelling van een raadsman.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zaterdag 04 maart 2006    17:48

Webmaster       Aurel Kielemoes